Newsletter Jasło

Aktualne informacje prosto na Twój adres e-mail

Jasło
30 sierpnia 2014
Zwycięski projekt
Urząd Miasta w Jaśle informuje, że został rozstrzygnięty konkurs na projekt witaczy dla Miasta Jasła. Projekty do konkursu złożyło ośmiu autorów, których prace zostały ocenione przez Komisję... czytaj więcej
Jasielska Karta Dużej Rodziny
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że z dniem 01.09.2014 przyjmowanie wniosków oraz wydawanie Jasielskiej Karty Dużej Rodziny oraz Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny odbywać się... czytaj więcej
Herb
Zarządzenie Nr III/93/2014Burmistrza Miasta Jasła z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego.Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8... czytaj więcej
PROJEKT WITACZY DLA MIASTA JASŁA
 Na podstawie § 8 pkt 5 Regulaminu Konkursu na projekt witaczy dla miasta Jasła, Urząd Miasta w Jaśle informuje, że wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 29.08.2014 r.
Afisz Międzynarodowe Dni Wina
Ponad 300 gatunków wina, 40 stanowisk branżowych, 20 producentów polskiego wina, importerzy z winami świata, warsztaty winiarskie, konkursy, dobra muzyka - tak zapowiada się jedna z największych... czytaj więcej
Aktywne jednostki pomocy społecznej
W Biuletynie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 26, czerwiec 2014r. ukazał się artykuł dotyczący Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, który aktywnie uczestniczy w pozyskiwaniu... czytaj więcej
Herb
    Uprzejmie informuję, że w dniu 29 sierpnia  2014 r. o godz.10.00 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 odbędzie się posiedzenie LXIV Sesji Rady Miejskiej Jasła z... czytaj więcej
herb
O G Ł O S Z E N I E   O  P R Z E T A R G UBURMISTRZ MIASTA JASŁA  OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY  na sprzedażDziałki ewidencyjnej nr 2617/8 (KW 72494) położonej w... czytaj więcej
Wojewódzkie obchody Święta Wojska polskiego w Jaśle
Cześć obrońcom ojczyznyZgodnie z tradycją patriotyczny i religijny charakter miały jasielskie uroczystości upamiętniające kolejną rocznicę „Cudu nad Wisłą”. 94. rocznica zwycięstwa polskich wojsk nad... czytaj więcej
herb
Burmistrz Miasta Jasła zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie, której celem jest wyłonienie najlepszego według mieszkańców projektu witaczy dla Miasta Jasła.Głosować można za pośrednictwem strony... czytaj więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenieo złożeniu oferty w trybie art.19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 11.08.2014 r. Polski Komitet Pomocy... czytaj więcej
System ostrzeżeń
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych ostrzega, że od 2014-08-14 14:00:00 do 2014-08-14 22:00:00 prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Lokalnie wystąpią... czytaj więcej
Konkurs ofert
Burmistrz Miasta Jasła ogłasza konkurs na wyłonienie realizatora programu  zdrowotnego na rok 2014 obejmującego szczepienia przeciwko grypie dla osób z grupy podwyższonego ryzyka powyżej 65 roku... czytaj więcej